pcmobileload.ga

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Casino-Theater. Hoogewoerd 49: 8 uur nam.: „Het eiland des doods". Zondag van 4 tot 7 en van 8 tot 11 uur, Woensdag- en Zaterdagnam. te 2.30 uur. Rex-Theater, Haari.straal: lederen werkdag 2 uur nam. en 8 uur nam.: „De model-echtge noot". Zondags 2—7 uur doorl. voorstelling en 81 nam. DIVERSEN: 's Dinsdags. Mare 13: Medisch Opvoedkundig Bureau. 914—11 uur voorm. 'sWoensdags: Inst. v “Kansspelen zijn volgens de wetgeving verboden, behalve wanneer er een vergunning is, bijvoorbeeld in casino’s. Daarnaast is er een uitzondering op de wetgeving voor spelen met een kleine inzet in kermissen en pretparken”, legt De Paepe uit. “Die uitzondering geldt niet voor vakantieparken. Mochten ze in andere vakantieparken ook over dergelijke speelhallen beschikken > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1947 (, 1947) (pag. 846) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.nl > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Verhuurdersbond. De Alphense Verhuurdersbond hield Woensdag avond in hotel Centraal zijn jaarver gadering. De heer E. v. d. Neut, voorz., schetste de noodtoestand,, waarin de verhuurders zijn gekomen door de gevoerde woningpolitiek. Weliswaar kan als lichtpuntje wor den genoemd, dat deze regering in ziet, dat maatregelen nodig zijn, maar men zal moeten wachten op de da den van het volgend Verhuurdersbond meneer: Overheid moet de verhuurderheffing (vooral voor corporaties) terug draaien. Uiteindelijk willen ze gewoon meer regulering voor hun eigen sector, alleen meer marktwerking voor de anderen. Zo werkt het natuurlijk niet corporaties moeten veel en veel kleiner worden. Het aanbod moet juist minder gereguleerd worden. Bouwen moet veel makkelijker worden, bestemmingsplannen

[index] [29640] [9528] [9995] [10230] [26101] [3082] [16651] [11591] [29603] [24794]

http://bitcoin-casino.forexlights.website